ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Ο καταναλωτής μπορεί να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση πώλησης του προιόντος εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την αγορά εμπορεύματος, με έγγραφη κοινοποίηση (μέσω email στο customersupport@innovaxes.com) του αιτήματός του προς την Εταιρία.

Στην περίπτωση ελαττωματικού προιόντος και όχι να οφείλεται σε κακή χρήση, η Innovaxes Ltd οφείλει να αντικαταστήσει το προιόν με ένα ίδιο.

Η INNOVAXES LTD θέλοντας να αναδείξει τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου στις καθημερινές μας αγορές κατωτέρω παραθέτει τους όρους και προϋποθέσεις επιστροφής ελαττωματικών ή μη προϊόντων.

Αυτή η Πολιτική Επιστροφών ισχύει μόνο για τα προϊόντα που αγοράζονται από την ιστοσελίδα innovaxes.com Αυτή η πολιτική επιστροφών ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ για οποιαδήποτε άλλη αγορά προϊόντος  που έχετε κάνει από κάποιο άλλο προμηθευτή, ο οποίος τυγχάνει να εμπορεύεται ίδια ή παρόμοια προϊόντα με εμάς.  

Πέραν τον 14 ημερών απο την ημερα αγοράς του εμπορεύματος δεν γίνονται ακυρώσεις. 

Επιστροφές ανεπιθύμητων προϊόντων ή Υπηρεσιών (Προϊόν ανοιχτό ή κλειστό, αχρησιμοποίητο, στην αρχική του συσκευασία)

Έχετε έως 14 ημερολογιακές ημέρες αρχίζοντας από τη μέρα αγοράς του εμπορεύματος να ακυρώσετε την αγορά σας και να επιστρέψετε το προϊόν σας. Είστε υπεύθυνοι για τα έξοδα επιστροφής / αποστολής των αγαθών καθώς και έξοδα προετοιμασίας και εκτέλεσης παραγγελίας €5,90 όταν ακυρώσετε την αγορά σας. Ισχύει και για τις επιστροφές χρημάτων. 

(Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται άρτια, στην κατάσταση που έχουν παραληφθεί, πλήρη,  χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι άρτια και σε μεταπωλήσιμη κατάσταση).

Όταν τα προϊόντα έχουν επιστραφεί σε εμάς , θα πρέπει να ελεγχθούν. Τα ανεπιθύμητα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν αχρησιμοποίητα. Εάν διαπιστωθεί ότι το εμπόρευμα έχει χρησιμοποιηθεί τότε δεν μπορούμε να περάσουμε στη διαδικασία επιστροφής και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail. Σε αντίθετη περίπτωση, η επιστροφή θα υποβληθεί σε επεξεργασία εντός 10 ημερών από την ακύρωση σας.

Το προϊόν θα ελεγχθεί από το Τεχνικό Τμήμα της εταιρίας μας σε εύλογο χρονικό διάστημα, και εφόσον πληρεί τα πιο κάτω κριτήρια, θα μπορείτε να λάβετε επιστροφή χρημάτων για την αξία της αγοράς σας.

Κριτήρια:

- Η αρχική συσκευασία, συμπεριλαμβάνει όλα τα προϊόντα, και παρελκόμενα

- Η αρχική συσκευασία, το προϊόν, και τα παρελκόμενα αξεσουάρ δεν έχουν υποστεί ζημιά ή και αλλοιώσεις*.

*Ο πελάτης δικαιούται να ανοίξει τη συσκευασία προσεκτικά και να διαχειριστεί το προϊόν μέχρι το σημείο που είναι αναγκαίο για τη διαπίστωση της φύσης των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του προϊόντος, όπως θα ήταν δυνατό να έπραττε σε ένα φυσικό κατάστημα μας.

Εάν όμως κατά τον έλεγχο, διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα πιο πάνω κριτήρια δεν πληρούνται, και πως το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί από τον πελάτη σε σημείο πέραν αυτού που είναι αναγκαίο για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του προϊόντος, τότε ο πελάτης ευθύνεται για τυχόν μείωσή της αξίας του προϊόντος. Επιπλέον, σε περιπτώσεις που ο πελάτης ευθύνεται για την καταστροφή του προϊόντος η της συσκευασίας του, η των παρελκόμενων, τότε η εταιρία ενδέχεται να μην επιστρέψει λεφτά στον καταναλωτή, ούτε να δεχθεί την επιστροφή η και την αλλαγή του προϊόντος.